fien
Ota meihin yhteys puh. 09 439 0060 | info-acre (at) aalto.fi

Search

fien

Yhteiskuntavastuumme

Kestävää kehitystä & kulttuuriperinnön arvostusta.

Vastuullinen liiketoiminta on toimintamme ydin. Jaamme yhteiskuntavastuun taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen (klikkaa oheista kuvaa).

Olemme tunnistaneet 16 liiketoimintaamme vaikuttavaa vastuullisuustekijää määrittelemällä olennaisia yhteiskuntavastuun vaikutuksia arvoketjussa. Lisäksi olemme vahvistaneet ymmärrystämme vastuullisuustekijöiden olennaisuudesta eri sidosryhmissä tutkimuksen avulla. Kaikille sidosryhmillemme tärkein vastuullisuusnäkökohta on eettisen liiketoiminnan ja harmaan talouden vastustaminen.

vastuullisuusmatriisi

 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toiminnan vastuullisuus suhteessa muihin toimijoihin on arvioitu keskimääräistä paremmaksi (vuonna 2014 toteutettu sidosryhmätutkimus). Lisätietoa viimeisimmässä yhteiskuntavastuuraportissamme.

Teemme tiivistä sidosryhmäyhteistyötä kaikessa toiminnassamme kiinteistökehittämisestä ylläpitoon ja vuokraukseen. Vuosittain toteutettavassa käyttäjätyytyväisyyskyselyssä saatu palaute ohjaa toimintaamme.  Osallistumme erilaisiin yhteishankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin, jotka liittyvät kampustemme kehittämiseen esimerkiksi palvelujen tai energiatehokkuuden parantamiseen.

Haluamme säilyttää kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan arvon ja toiminnallisuuden. Panostamme ympäristöarvojen huomioimiseen toiminnassamme. Kehitämme aktiivisesti nykyisen kiinteistökantamme energiatehokkuutta. Tavoitteenamme on kehittää menetelmiä, joilla kiinteistökannan ympäristövaikutuksia voidaan hallita ja energiankulutusta vähentää. Jatkuva energiatehokkuuden parantaminen edellyttää kiinteistöjen energiankäytön tuntemista ja seurantaa, energiansäästömahdollisuuksien kartoittamista, teknistaloudellisesti kannattavien energiansäästötoimien määrittämistä ja toteuttamista.