fien
Ota meihin yhteys puh. 09 439 0060 | info-acre (at) aalto.fi

Search

fien

Käyttäjätyytyväisyys jälleen hyvällä tasolla

26
tammikuun

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy toteutti Aalto-yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille suunnatun vuosittaisen käyttäjätyytyväisyyskyselyn syys-lokakuun 2014 aikana. Tutkimuksen mukaan yliopiston tilojen käyttäjien tyytyväisyys on noussut viime vuodesta kokonaistyytyväisyyden keskiarvon ollessa nyt 3,58 (2013=3,54). Tiloihin tyytyväisimpiä olivat etenkin Otaniemessä opiskelevat opiskelijat. Niin ikään omaan kampusalueeseen tyytyväisimpiä olivat Otaniemen opiskelijat. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä pysyi viime vuoden tasolla.

Vastaajien mielestä tilojen merkittävimpiä vahvuuksia ovat opetustilojen siisteys sekä työpisteen ja tutkimustilojen soveltuminen tarkoitukseensa. Viime vuoteen verrattuna eniten myönteistä kehitystä on tapahtunut varsinkin tutkimustilojen osalta. Ulkoalueiden hoitoa ja siisteyttä pidetään etenkin Töölössä jopa erinomaisena.

Henkilöstölle suunnatussa kyselyosiossa pureuduttiin myös erilaisiin työpisteratkaisuihin. Oman työpisteen soveltuvuutta työntekoon pidetään hyvänä tai erinomaisena, joskin sisäilma-asioissa on vielä kehitettävää. Otaniemessä työskentelevistä vastaajista puolet pitää erilaisia pari- ja tiimityöskentelytiloja oman työnsä kannalta parhaimpana ratkaisuna – tätä perustellaan etenkin sisäisen viestinnän sujumisena sekä tiedonkulun helpottumisena. Yli puolet kaikista opetus- ja tutkimushenkilöistä pitää oman työnsä kannalta monitilaratkaisuja omaa työhuonetta parempana työpisteratkaisuna. Lisäksi mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse, sitä parempana työpisteratkaisuna pidetään tiimihuoneita ja erilaisia avo- tai monitilavaihtoehtoja. Työskentelyn ja oppimisen kannalta tärkeiksi koetaan myös epäviralliset tapaamispaikat ja keskittymistä tukevat hiljaiset tilat.

Tämän vuoden kyselyn teemaosioina käsiteltiin Otaniemen kampusalueella liikkumista sekä kestävän kehityksen ratkaisuja. Suurin osa vastaajista pitää edelleen energiatehokkuutta tärkeimpänä tekijänä kestävän kehityksen kannalta. Kampusalueelle saapuminen ja siellä liikkuminen koetaan helpoksi, eniten kehitettävää liikkumisen osalta huomattiin polkupyörä- ja autopaikkojen järjestelyissä.

Talo- ja tilavastaavilta kysyttiin erikseen myös Aalto-yliopistokiinteistöjen henkilöstön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Aalto-yliopistokiinteistöjen yhteyshenkilöiden palveluasennetta sekä tavoitettavuutta talo- ja tilavastaavat pitävät erinomaisena. Viime vuodesta nousua on tyytyväisyydessä korjaus- sekä kunnostussuunnitelman tekoon. Myös huoltomiesten palveluasenteeseen sekä tavoitettavuuteen ollaan tyytyväisiä. Tiedottaminen muutos- ja korjaustilanteista voisi vastaajien mielestä puolestaan olla yhä aktiivisempaa ja kehitettävää löytyy myös vikakorjauksien osalta.

Olemme tyytyväisiä siihen miten aktiivisesti kyselyyn on vastattu, ja tulemme reagoimaan saamiimme palautteisiin. Esimerkiksi kiinteistöjen sisätilojen muutostöitä varten olemme valmistelleet uudenlaisia siirreltäviä työmaatauluja, ja tiivistämme yhä yhteistyötä huoltohenkilöstön kanssa myös pienempien korjaustöiden tiedottamisen osalta”, toteaa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi.

Lisätietoja antaa ympäristö- ja kehittämispäällikkö Satu Kankaala, satu.kankaala@aaltonet.fi

 

Vuosittainen käyttäjätyytyväisyyskysely toteutettiin internet-kyselynä syksyllä 2014. Tutkimukseen vastasi yhteensä 871 tilojen käyttäjää. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopistokiinteistöjen toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.