fien
Ota meihin yhteys puh. 09 439 0060 | info-acre (at) aalto.fi

Search

fien

LEED Gold -sertifikaatti Open Innovation Houselle

30
tammikuun

U.S. Green Building Councilin määrittelemiä LEED vaatimuksia kiinteistölle ovat esimerkiksi vedenkäytön tehokkuus, sijainnin ekologisuus, sisätilaratkaisujen laatu ympäristönäkökulmasta ja energiankulutus. Eri kategoriat arvioidaan ja pisteytetään, minkä perusteella kiinteistölle voidaan myöntää LEED -sertifikaatti.

Open Innovation Housen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa kiinnitettiin huomiota erityisesti kiinteistön ilmanvaihtoratkaisuihin sekä sisäilmaan, tilojen muunneltavuuteen, vedenkäyttöön ja valaistuksen suunnitteluun. Valaisintyypit on esimerkiksi valittu energiatehokkuuden- ja kestävyyden mukaan ja ne on varustettu läsnäolotunnistuksella. Kiinteistön katolla olevat laajat aurinkopaneelit tuottavat osan kiinteistön sähköstä. Ilmanvaihto, lämmön talteenotto ja  jäähdytys toteutetaan uusinta tekniikkaa hyödyntäen erittäin energiatehokkaasti.

Kuitenkin parhaimmat LEED -pisteet OIH sai nimenomaan vedenkäytön ratkaisuista; katon ja osa pihan hulevesistä ohjataan pihalla olevaan vesiaiheeseen tai imeytetään maapohjaan, eikä näin ollen rasiteta kaupungin hulevesiverkostoa. Lisäksi sisätilojen vesikalusteet ovat vesipihejä. Hyvät pisteet tulivat myös kestävän kehityksen huomioimisesta kiinteistön saavutettavuudessa; hyvä julkisen liikenteen tavoitettavuus sekä kattavat polkupyörien säilytysmahdollisuudet huomioitiin täysin pistein.

 

Lisätietoja antaa:
energia-asiantuntija Tiina Sekki, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
p. 0400 284 364

toimitusjohtaja Kari Kontturi, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
p. 040 569 3244

 

LEED on kansainvälisesti vertailukelpoinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.