fien
Ota meihin yhteys puh. 09 439 0060 | info-acre (at) aalto.fi

Search

fien

Vuorimiehentie 2 purkutyöt alkaneet

19
kesäkuun

Osoitteen Vuorimiehentie 2 muutostyöhankkeessa ovat käynnistyneet purku-urakan työt sekä säänsuojan pystytystyöt 04.06.2018.

Purku-urakoitsija Gles Kokonaispurut Oy toimii hankkeen alkuvaiheen päätoteuttajana vastaten hankkeen työmaatoiminnoista, kuten alueen aitaamisesta ja työturvallisuudesta sekä tulevasta tiedottamisesta. Säänsuojan pystytyksestä vastaa Ramirent Finland Oy.

Työmaa-alue on koko hankkeen kestoajan aidattuna ja alueelle pääsee vain vastaavan työnjohtajan antamalla kulkuluvalla, joka edellyttää perehdyttämistä sekä työturvallisuuskorttikoulutusta.

Työmaan alkuvaiheen purkutöiden ja säänsuojan pystytystöistä voi aiheutua pientä melu- ja pölyhaitta. Lisäksi liikenne lisääntyy työmaaliikenteenä Vuorimiehentie 2:n liittymän sekä Tekniikantien risteyksen suuntaan.

Hankehenkilöiden yhteystiedot:

Tilaajan puolelta hankkeen yhteyshenkilönä toimii rakennuttajapäällikkö Tarmo Havunta, p. 040 533 7783, Aalto yliopistokiinteistöt Oy.

Rakennuttajakonsultin yhteyshenkilöinä toimivat projektipäällikkö Timo Ryyppö, p. 050 350 2443 sekä rakennustöidenvalvoja Eero Ahponen, p. 050 331 8076, Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy.

Talotekniikan valvojina LVIA-töiden valvoja Petri Mustonen p. 050-308 5995 ja sähkötöiden valvojana Sampo Eerola, p.0400 895 904, Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy.