fien
Ota meihin yhteys puh. 09 439 0060 | info-acre (at) aalto.fi

Search

fien

Yliopiston tilojen käyttäjätyytyväisyys hyvällä tasolla

19
helmikuun

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy toteutti vuosittaisen käyttäjätyytyväisyyskyselyn loka-marraskuun 2013 aikana. Tutkimuksen mukaan yliopiston tilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on pysynyt edelleen hyvällä tasolla, vaikka se hieman laskikin edellisvuodesta. Tiloihin tyytyväisimpiä olivat talovastaavat sekä etenkin Otaniemessä opiskelevat opiskelijat. Niin ikään omaan kampusalueeseen tyytyväisimpiä olivat Otaniemen opiskelijat.

Vastaajien mielestä tilojen merkittävimpiä vahvuuksia ovat opetus- sekä yleisten tilojen siisteys ja soveltuminen tarkoitukseensa. Viime vuoteen verrattuna eniten myönteistä kehitystä on tapahtunut varsinkin tilojen soveltuvuudessa käyttötarkoitukseensa. Ulkoalueiden hoitoa ja siisteyttä pidettiin etenkin Töölössä jopa erinomaisena, tosin lumitöissä ja liukkauden torjunnassa nähtiin vielä kehitettävää. Kehityskohteena on edelleen myös kiinteistöjen sisäilma-asiat.

Käyttäjätyytyväisyyskysely kohdistettiin yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille sekä talo- ja tilavastaaville hieman erilaisin kysymyssisällöin. Talo- ja tilavastaavilta kysyttiin erikseen myös Aalto-yliopistokiinteistöjen henkilöstön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Aalto-yliopistokiinteistöjen yhteyshenkilöiden palveluasennetta sekä tavoitettavuutta ja pienkorjauksien toteuttamista talo- ja tilavastaavat pitävät erinomaisena – viime vuodesta etenkin henkilöiden tavoitettavuus oli parantunut merkittävästi. Myös huoltomiesten palveluasenteeseen sekä tavoitettavuuteen ollaan edellisvuoden tapaan tyytyväisiä. Tiedottaminen muutos- ja korjaustilanteista voisi kuitenkin olla yhä aktiivisempaa.

Tämän vuoden kyselyn teemaosioina pureuduttiin uusiin liikkumis- sekä kestävän kehityksen ratkaisuihin. Suurin osa vastaajista piti energiatehokkuutta tärkeimpänä tekijänä kestävän kehityksen kannalta. Kysyttäessä mielipiteitä autoilun vähentämiseksi kampuksella, sekä henkilöstö että opiskelijat kannattivat eniten joukkoliikennevuorojen lisäämistä ja työmatkakorttia.

”Huomioimme kyselyn tulokset tulevissa projekteissamme. Viime vuonna halusimme palautteen pohjalta panostaa esimerkiksi kampusalueen viestintään, ja tähän liittyen osaan kiinteistöistämme asennettiin infonäytöt ajankohtaista tiedottamistamme varten. Myös tänä vuonna käymme saamamme palautteet tarkasti läpi. Valitettavaa tosin on, että nyt kyselyyn vastasi huomattavasti vähemmän henkilöitä viime vuosiin verrattuna” kertoo Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi.

Pdf-muotoisen koosteen kyselyn keskeisimmistä tuloksista löydät täältä.

Lisätietoja antaa ympäristö- ja kehittämispäällikkö Satu Kankaala, satu.kankaala@aaltonet.fi

 

Vuosittainen käyttäjätyytyväisyyskysely toteutettiin internet-kyselynä syksyllä 2013. Tutkimukseen vastasi yhteensä 857 tilojen käyttäjää. Tutkimuksen toteutti Aalto-yliopistokiinteistöjen toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.